Bahis ve Ceza Şikayetleri

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere adresine gönderebilirler. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Kumar oynayan kişi, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu‘nun 34. Maddesi gereği idari para cezasına çarptırılır. Yasa dışı bahis oynamadım ama adıma, haberim olmadan İstanbul Anadolu mahkemesi tarafından 19 bin 840 TL ceza kesilmiş. Davalı ve davacı yüz yüze anlatılmıştır şeklinde UYAP’tan cezayı görüyorum. Mahkemeye hiç gitmedim ve böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum. Oyuncuların kar elde etme veya zarara uğrama ihtimallerinin olmadığı hallerde “dolandırıcılık suçu” unsurlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir. Çünkü, kar ve zararın mümkün olmadığı oyunlar kumar oyunu olarak kabul edilemez. Kumardan elde edilen gelirin kamunun mülkiyetine geçrilmesine illerde vali, ilçelerde kaymakam karar verir (Kabahatler Kanunu m.34/2). Bilyoner şans oyunlarında hep kasa kazanıyor. 2 liralık çarkıfelek 1000 kez çevirmişimdir. 1 defa 100 TL geldi 5 defa 15 kalanı hep düşükler.

  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu yargılamalarında olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
  • Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır.
  • Ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir.
  • Tamamen veya kısmen oyuncunun maharetine, bilgisine, tecrübesine, ustalığına bağlı oyunlar kumar sayılmamaktadır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu yargılamasında seri muhakeme usulü uygulanabilir. Seri muhakeme usulü uygulanmadan kovuşturmaya geçilmesi halinde ise genel hükümlere göre olağan yargılama usulü ile yargılama yapılmaktadır. Eğitim tarafından yasa dışı bahis oynadığınız için cezai işlem uygulandığı söyleniyor. 2023 yılının 10 Ağustos tarihinde yazıyor ama mesaj yeni geldi. UYAP’tan baktığımda adıma bir cezai işlem yok, eğer varsa bu şekilde bir ceza ödeyip kurtulmak istiyorum. Sanal kumar olarak adlandırılan, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle sanal kumar bettilt güncel giriş açarak veya uygulamalar yoluyla kumar oynatarak suçun işlenmesi halinde, klasik kumar oynatma suçuna göre daha ağır cezai yaptırım öngörülmüştür. Özellikle belirtelim ki, kazanç elde etme amacı olmaksızın, dostlar arasında eğlenmek üzere oyun oynanmasına imkan sağlanması, kumar oynatma suçu oluşturmaz. Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir. Kumar oynatmak ceza kanununda suç olarak tanzim edilmişse de, “kumar oynamak” suç değildir.

Bu anlamda sadece yer veya sadece imkân sağlanması ile suç oluşmaz. Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almaz. Bu suç açısından şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, savcılık tarafından resen soruşturulmalıdır. Şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresinde kullanılabilir.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis veya adli para cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür. Bu anlamda kazanç amacı olmaksızın sırf eğlenmek üzere oyun oynanmasına yer ve imkân sağlamak bu suçu oluşturmayacaktır. Yine kâr ve zararın talihe bağlı olması ise kazanç veya kaybın fail tarafından belirlenememesi anlamına gelmektedir. Tamamen veya kısmen oyuncunun maharetine, bilgisine, tecrübesine, ustalığına bağlı oyunlar kumar sayılmamaktadır. Bir kısım oyunlar da ise fail hileli davranışları ile karşı tarafı aldatıp neticeyi lehine çevirdiğinden dolandırıcılık suçundan söz edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Devlet bazen kanuni düzenlemelerle kazanç amacıyla oynanan ve kazanmanın şans ve talihe bağlı olduğu bir kısım oyunlara izin vermektedir. Bu oyunların oynanmasına kanunla izin verildiğinden bu oyunları oynatmak eylemi de suç olarak kabul edilemez. Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilemez.

18 Mart pazartesi saat 15.30’da “Uzlaştırma dosyanızın son onay günüdür mağdur olmamak için kontrol ediniz” diye bir SMS aldım, maliye-ceza. Linke tıkladığımda beni e-devlet üzerinden bir ceza dosyasına ulaştırdı. Hakkımda açılan dava sonucu, yasa dışı bahis oynamam … Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu yargılamalarında olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu birden fazla hareketli bir suçtur. Diğer bir ifade ile bu suçun oluşabilmesi için failin kumar oynanması amacıyla hem yer hem de imkân sağlaması gerekmektedir.

Çünkü, hapis cezası ile birlikte adli para cezası yaptırım olarak düzenlenmiştir. Yerlerde oynanan kumar “klasik kumar”, internet yoluyla oynanan kumar ise “sanal kumar” olarak adlandırılmaktadır (TCK m.228). Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, özellikle son dönemlerde sanal kumar adı altında bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle internet üzerinden işlendiğinden ağır cezai yaptırımlar nedeniyle savunmanın bir ceza avukatı tarafından yapılmasında fayda vardır. Ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında erteleme hükümlerinin uygulanması mümkündür.